การแข่งขันหุ่นยนต์ Supreme Complex Robotics 2016 ยังคงดำเนินการ

เป็นที่ทราบกันตามประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินมรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงสวรรคต ทางศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์จึงแจ้งให้ทราบว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ Supreme Complex Robotics 2016 ยังคงดำเนินการ เนื่องจากเป็นงานทางด้านวิชาการ และการศึกษา ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจะงดการรื่นเริง เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ SupremeComplexRobotics 2016

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ SupremeComplexRobotics 2016  วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ เขตดุสิต กรุงเทพเทมหานคร   วันศุกร์ที่ 14

Read more
x

ในหลวง