กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ SupremeComplexRobotics 2016

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ SupremeComplexRobotics 2016 

วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2559

ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ เขตดุสิต กรุงเทพเทมหานคร

 

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 (ทดสอบสนาม)

08.00 น. – 10.00 น.     – ลงทะเบียน รับบัตรทดสอบสนาม ณ ประตูด้านหน้า ศูนย์การค้าฯ ลานน้ำพุ

10.00 น –  10.30น.      – ประชุมชี้แจงกติกา และจับฉลากลำดับการแข่งขัน

10.30 น – 12.00 น.      – ทดสอบสนาม

12.00 น. – 13.00 น.     – พักสนาม

13.00 น. – 17.00น.      – ทดสอบสนามต่อ

หมายเหตุ :

  1. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ลงทะเบียน จับฉลากเข้าแข่งขัน และรับรางวัล (กรณีได้รับรางวัล)

มายื่น ณ วันลงทะเบียน ดังนี้

  1. หากทีมใดไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 หรือไม่ประสงค์ทดสอบสนาม จะต้องลงทะเบียนด้วยการโทรมายืนยันว่าเข้าร่วมแข่งขันแน่นอน ทางหมายเลข 097-029-1583 (โดยทาง staff จะเป็นผู้จับฉลากแทน)

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 (แข่งขันรอบคัดเลือก)

08.00 น. – 09.30 น.     – ลงทะเบียน ณ ประตูด้านหน้า ศูนย์การค้าฯ

09.30 น – 11.30 น.      – เริ่มการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป “The Disaster Robot Challenge”

( รอบที่ 1)

11.30 น. -12.30 น.      – รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำเร็จในอาชีพที่ได้จากการทำหุ่นยนต์”

13.30 น – 17.30 น.      – เริ่มการแข่งขันประเภท  School League ““The Disaster Robot Challenge”

(รอบที่ 1)

17.30 น.- 18.30 น.      – เริ่มการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป  “The Disaster Robot Challenge”

(รอบที่ 2)

– เริ่มทำการแข่งขันประเภท Animal Beam Robot ณ Hall 2

18.30 น.- 17.30 น.      – เริ่มการแข่งขันประเภท  School League “The Disaster Robot Challenge”

(รอบที่ 2)

หมายเหตุ : การแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป และประเภท School League  “The Disaster Robot Challenge” จะคัดเข้ารอบต่อไปจำนวน 16 ทีม ไปแข่งขันชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559  ส่วนการแข่งขันประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี “Animal Beam Robot “ จะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่  16 ตุลาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 (แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ)

08.00 น.  – 09.00 น.    – ลงทะเบียน ณ ประตูด้านหน้า ศูนย์การค้าฯ

09.00 น.  –  11.00น.    – เริ่มการแข่งขัน Car Racing Robot contest 2016

– เริ่มการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป “The Disaster Robot Challenge”

(รอบ 16 ทีม)

11.00 น.  – 12.30 น.    – เริ่มการแข่งขันประเภท  School League “The Disaster Robot Challenge”

(รอบ 16 ทีม)

12.30 น. – 13.30 น.     – พักสนาม

13.30 น. – 14.30 น.     – เริ่มการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป “The Disaster Robot Challenge”

(รอบ 8 ทีม)

14.30 น. – 15.30 น.     – เริ่มการแข่งขันประเภท  School League “The Disaster Robot Challenge”

(รอบ 8 ทีม)

15.00 น. –  16.30 น.    – เริ่มการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป และประเภท School League “The Disaster Robot Challenge”  (รอบชิงชนะเลิศ)

– เริ่มทำการแข่งขันประเภท Animal Beam Robot และ Car Racing Robot contest 2016 (รอบชิงชนะเลิศ) ณ Hall 2

16.30 น. –  17.00 น.    – พิธีปิดและมอบรางวัล

 

แผนที่ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์

หมายเหตุ :

  1. ท่านสามารถนำรถเข้าจอดรถภายในลานจอดรถของ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ (ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด โดยท่านสามารถจอดได้ ตั้งแต่ ชั้น 3 ขึ้นไปเท่านั้น) ยกเว้นรถตู้หลังคาสูงที่ไม่สามารถเข้าลานจอดรถได้ สามารถจอดได้ที่ด้านข้างศูนย์การค้าฯ (สามารถจอดได้สูงสุด 5 คัน)
  2. จุดลงทะเบียนจะอยู่บริเวณ ประตูด้านหน้า ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ และท่านสามารถเข้าออกศูนย์การค้าฯ ได้จากประตูด้านหน้าเท่านั้น
  3. เนื่องจากศูนย์การค้า สุพรีม คอมพล็กซ์ จะเปิดบริการเวลา 30 น. ดังนั้น ก่อนเวลา 10.30 น. ขอความกรุณาท่านอยู่พื้นที่จัดงานชั้น 1 เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *