ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขัน

ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขัน SUPREME COMPLEX ROBOTIC 2016

 1.The Disaster Rescue Robot Challenge มี 2 รุ่น

ดาวโหลดรูปแบบสนามการแข่งขัน

2.Animal Beam Robot Contest 2016

  • กติการะดับ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

3. Car Racing Robot contest 2016

 

กำหนดการการแข่งขัน คลิก*