รายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน

ข้อมูลผู้สมัคร

สถานศึกษา ชื่อทีม กติกาที่สมัคร จังหวัด
โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) สุพรรณบุรี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม pongpang School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี)
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน GB_SHOCK School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน GB_SHOCK School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชินีบน S.A Special A School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชินีบน ไก่กวิน School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี)
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ยายกระบอกเพชร School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) ชลบุรี
Star Robot Junior (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) สมุทรสาคร
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เทพเกรียนโลกแตก School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) อ่างทอง
apw turbo 2016 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี)
ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม apw turbo 2016 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) อ่างทอง
ion project Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) อ่างทอง
PP Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เทพเกรียนโลกแตก Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) อ่างทอง
ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม apw turbo2016 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) อ่างทอง
สวนกุหลาบวิทยาลัย Waffle_Lacerta Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
สวนกุหลาบวิทยาลัย waffle_Lacerta Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี My Hope One Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี My Hope One Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) นนทบุรี
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ My Hope Two Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) นนทบุรี
โรงเรียนโชคชัย MongKorn Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ภูไท-โรบอท 1 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กาฬสินธุ์
test Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ)
test Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ)
ศูนย์หุ่นยนต์ iGenius Robot Z-Robot Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ iGenius Robot I-Genius Robot 1 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ iGenius Robot I-Genius Robot 2 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ iGenius Robot I-Genius Robot School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) ชลบุรี
School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี)
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ IPES-หมีน้อยใส่เอี๊ยม School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ iGenius Robot Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ iGenius Robot I-Genius Robot 3 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ภูไท – โรบอท 2 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กาฬสินธุ์
จิตรลดา(สายวิชาชีพ) Togetter School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
จิตรลดา(สายวิชาชีพ) Togetter Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” banna1 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) นครนายก
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี Sukinoon School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) ระยอง
AjTongSu School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี)
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี AjTongSu School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) ระยอง
โรงเรียนราชินีบน SANSHINE Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชินีบน THE MOON Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
Spacebar Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา Sunflower Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) สมุทรสาคร
Chaps School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
ติวเต้อ School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
Coach School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
ผู้นำ School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
ยูโร School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
เซนต์คาเบรียล ยูฟ่า School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
เซนต์คาเบรียล Oat School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
แสงโสม รัช School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ My Hope Two Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
ศูนย์หุ่นยนต์ทิวไผ่งาม Smart Engineer ทิวไผ่งาม(Unlimited) Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ทิวไผ่งาม Smart Engineer ทิวไผ่งาม(ตัวแสบ) Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
บางบัวทองราษฎร์บำรุง Sun Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) นนทบุรี
สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง belta School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) นนทบุรี
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน IPES-เดี๋ยวได้ไปดรอป School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
เซนต์คาเบรียล Prout School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
เซนต์คาเบรียล พีจัง Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
เซนต์คาเบรียล พีจัง Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
Robotplay ROBOTPLAY P+P Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
Robotplay ROBOTPLAY P+P Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
เซนต์คาเบรียล Bus Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
สามเสนวิทยาลัย ลูก ส.ส.1 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
สามเสนวิทยาลัย ลูก ส.ส.2 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
สามเสนวิทยาลัย ลูก ส.ส.3 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
สามเสนวิทยาลัย ลูก ส.ส.4 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ทิวไผ่งาม ทิวไผ่งาม (แป้งปาล์ม) Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ทิวไผ่งาม ทิวไผ่งาม (ตัวซี้ดซาด-ซาบซ่า) Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกรพิทักษ์ Fortune Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา Ken Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) สมุทรสาคร
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล Pan Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
อัสสัมชัญ AC Robot 1 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
อัสสัมชัญ AC Robot 1 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
อัสสัมชัญ AC Robot 1 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
อัสสัมชัญ AC Robot 3 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
อัสสัมชัญ AC Robot 2 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
อัสสัมชัญ AC Robot 2 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น 1 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น 2 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น 3 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น 4 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น 5 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) ฉะเชิงเทรา
อัสสัมชัญ AC Robot 3 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ SBTVC-Robot Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) ชลบุรี
โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) ชลบุรี
PP2 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
FB Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) นนทบุรี
โยธินบูรณะ HUNTER School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชินีบน RB2 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชินีบน RB2 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โยธินบูรณะ TUM 1434 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ GG School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ Wasu School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ The Crew School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ Wheel School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ Newbie School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ Easy School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ Classic School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลานน้องโอห์ม Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป)
หลานน้องโอห์ม Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
Robotplay Robotplay b+b Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์Robotplay Robotplay tf+pp School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
Robotplay Robotplay b+t Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี)
โรงเรียนอัสสัมชัญ English Program Junior Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) สมุทรสาคร
โรงเรียนอัสสัมชัญ English Program Frame Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) สมุทรสาคร
วัดปากบึง12 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี)
วัดปากบึง 12 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป)
ศูนย์หุ่นยนต์ทิวไผ่งาม ทิวไผ่งาม(ใบเฟิร์น) Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลูกเจ้าเเม่คลองประปา The First Time Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลูกเจ้าแม่คลองประปา The new generation Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
สารสาสน์วิเทศน์บางบัวทอง The winner 123 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ G-modify Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ G-racing Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-101 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-102 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-103 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-104 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-105 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
SUANNON-106 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-106 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
SUANNON-107 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-107 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-108 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-109 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-111 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-110 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-112 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-113 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-114 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี)
The fast car robot Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น 6 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น 0 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) ฉะเชิงเทรา
School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) สงขลา
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น 7 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) ฉะเชิงเทรา
XI_fiction Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
มีมี่จัง School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) สงขลา
Robotplay FJ Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป)
โรงเรียนอัสสัมชัญ English Program Newborn School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) สมุทรสาคร
โรงเรียนอัสสัมชัญ English Program T&F Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) สมุทรสาคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-108 Junior (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) นนทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-115 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) นนทบุรี
โรงเรียนราชินีบน SnoopyWhite Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชินีบน CatFlying Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
Brain Storm Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี SUANNON-108 School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) นนทบุรี
Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป)
โยธินบูรณะ Tum YB School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ทิวไผ่งาม Smart Engineer ทิวไผ่งาม(Fern never die) Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ YB Racing Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ YB Racing Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
อัสสัมชัญ AC Robot 4 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ทิวไผ่งาม Smart Engineer ทิวไผ่งาม(ตัววุ่น) Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
อัสสัมชัญ AC Robot 5 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์หุ่นยนต์ทิวไผ่งาม Smart Engineer ทิวไผ่งาม(ตัวแสบ2) Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
อัสสัมชัญ AC Robot 5 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโยธินบูรณะ Octa School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี)
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ACP1 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ACP2 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) SSN 1 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) SSN 2 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) SSN 3 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) SSN 4 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนหนองบัว NB-ROBOT#1 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) นครสวรรค์
โรงเรียนหนองบัว ์ฺNB-ROBOT#2 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) นครสวรรค์
โรงเรียนหนองบัว NB-ROBOT#3 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) นครสวรรค์
โรงเรียนหนองบัว NB-ROBOT#4 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) นครสวรรค์
โรงเรียนหนองบัว NB-ROBOT#5 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) นครสวรรค์
เซนต์คาเบรียล oat Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
เซนต์คาเบรียล prout Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผู้นำ School League (รุ่นอายุไม่่เกิน 18 ปี) กรุงเทพมหานคร
Harrow International School Bangkok chaps Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
สาธิตสวนสุนันทา coach Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ติวเต้อ Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
Inspiration Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
hara Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ Madam Bell Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ Victory Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านวังเตย ลูกแม่น้ำสะแกกรัง 2 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) อุทัยธานี
โรงเรียนบ้านวังเตย ลูกแม่น้ำสะแกกรัง 3 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) อุทัยธานี
โรงเรียนบ้านวังเตย ลูกแม่น้ำสะแกกรัง 4 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) อุทัยธานี
โรงเรียนบ้านวังเตย ลูกแม่น้ำสะแกกรัง 5 Junior (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) อุทัยธานี
โรงเรียนบ้านวังเตย ลูกแม่น้ำสะแกกรัง 6 Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) อุทัยธานี
โรงเรียนบ้านวังเตย ลูกแม่น้ำสะแกกรัง 1 Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) อุทัยธานี
SimDSci KMUTT Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป)
Robotplay น้องใหม่ac-dc Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
Robotplay ac-dc Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
Robotplay ac-dc Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
เซนต์คาเบรียล ยูโร Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
เซนต์คาเบรียล ยูฟ่า Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
สามเสนวิทยาลัย ลูก ส.ส.1 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
สามเสนวิทยาลัย ลูก ส.ส.3 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
สามเสนวิทยาลัย ลูก ส.ส.4 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
PK-ROBOT PK-robot Open (รุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ) กรุงเทพมหานคร
รร.เคหะชุมชนลาดกระบัง KLB Junior (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
รร.เคหะชุมชนลาดกระบัง KLB1 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
รร.เคหะชุมชนลาดกระบัง KLB2 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
รร.เคหะชุมชนลาดกระบัง KLB3 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
รร.วัดบึงบัว WBB1 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
รร.วัดบึงบัว WBB2 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
รร.วัดบึงบัว WBB3 Car Racing Robot contest 2016 (รุ่นบุคคลทั่วไป) กรุงเทพมหานคร
รร.วัดบึงบัว WBB3 Junior (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
รร.วัดบึงบัว WBB2 Junior (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
รร.วัดบึงบัว WBB Animal Beam Robot Contest (รุุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
รร.เคหะชุมชนลาดกระบัง KLB2 Junior (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร
รร.เคหะชุมชนลาดกระบัง KLB3 Junior (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) กรุงเทพมหานคร